Onze school

Ons schoolfilmpje


Algemene informatie

Uitgangspunten "Zou er voor de HEERE iets te wonderlijk zijn?". Deze tekst geeft treffend weer op welke wijze onze school tot stand is gekomen. God gaf een school, waarin we de kinderen mogen onderwijzen naarMeer lezen...


Bestuur

De stichting voor christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag in Groningen en Drenthe heeft ervoor gekozen om voor haar twee basisscholen elk een eigen bestuur te vormen. Deze twee lokale besturen vormen samen het hele bestuurMeer lezen...


Contact met medewerkers

Overzicht van de contactgegevens van de medewerkers van onze school Wij vinden het van groot belang dat er een goed contact mogelijk is tussen de ouders en de leerkrachten. Daarvoor zijn enkele mogelijkheden. Het persoonlijkMeer lezen...


De medezeggenschapsraad

De MR Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) vormt een inspraakorgaan van de ouders en het personeel voor belangrijke besluiten van het bestuur en de directie.  De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zowel deMeer lezen...


De schoolbibliotheek

Bibliotheek Elke vrijdagochtend mogen de kinderen een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Hier staan heel veel leuke boeken in. Uitleenreglement schoolbibliotheek Zit je in groep 1-2 mag je 1 prentenboek per keer lenen. Zit je inMeer lezen...