De schoolbibliotheek

Bibliotheek

Elke dinsdagmiddag mogen de kinderen een boek lenen uit de schoolbibliotheek. Hier staan heel veel leuke boeken in.

Uitleenreglement schoolbibliotheek

 • Zit je in groep 1-2 mag je 1 prentenboek per keer lenen.
 • Zit je in groep 3-6 mag je 2 boeken per keer lenen.
 • Zit je in groep 7-8 mag je 3 boeken per keer lenen.
 • Je mag de boeken maximaal 2 weken thuis hebben.
 • Heb je je boek(en) nog niet uit, dan kun je je boeken verlengen. Dit kun je doen door een briefje in het boek  te doen met daarop geschreven " verlengen" en je naam.
 • Ben je je boeken vergeten, dan mag je nog maximaal 1 boek bijlenen.
  • Je mag in groep 3-6 niet meer dan maximaal 3 boeken in je bezit hebben.
  • Je mag in groep 7-8 niet meer dan maximaal 4 boeken in je bezit hebben.
 • De boeken die je wilt inleveren kunnen in de daarvoor bestemde doos in je klas worden gedaan.
 • Als je boeken hebt gelezen, mag je ze nooit zomaar terug in de biebkast, want zo kunnen boeken " zoek" raken.
 • Het is de bedoeling dat groep 3 alleen gebruik maakt van A-boeken en groep 4 alleen A- en B-boeken.
  • Er zijn voldoende boeken voor beide groepen om of alleen A en of alleen B boeken te lezen
 • Iedere woensdagmorgen vindt de uitleen van boeken plaats. Dit gebeurt klassikaal aan de hand van een rooster.
 • Ben je een boek kwijt, kan er voor het betreffende boek een vergoeding gevraagd worden.