De Vervoerscommissie

Stichting voor Christelijke Basisonderwijs op Reformatorische grondslag voor Groningen en omgeving.  
Het RSIN nummer van de stichting is 009607353 

Doelstelling van de stichting: 
Het verzorgen van het leerlingenvervoer van en naar de Reformatorische basisschool “de Zaaier” aan Dierenriemstraat te Groningen.
 

Beleid: 
Het beleid van de stichting is erop gericht het vervoer in goede banen te leiden. Hiervoor vindt regelmatig overleg plaats met de vrijwilligers. Het bestuur vergadert ca 3 keer per jaar. 
Leden: 
K.P den Besten (voorzitter)           tel. 06- 20189149
T. Quaak (secretaris)                     tel. 06-12707891
J.F. Huizinga (Penningmeester)    tel. 050- 5421942

Het contactadres van de stichting is: 
RBS 'de Zaaier'
t.a.v. de vervoerscommissie
Dierenriemstraat 2a
9742 AH  GRONINGEN

Activiteiten: 
Dagelijks wordt het vervoer met 3 busjes geregeld vanuit Ten Boer, Noordhorn, Zuidhorn en Grootegast. naar de Reformatorische basisschool “de Zaaier” in Groningen 
Ook adviseert het bestuur de ouders jaarlijks met het aanvragen van de gemeentelijke vergoedingen en coördineert het samen met de ouders de routes die het meest passende zijn voor de leerlingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de reistijden. 

De commissie stelt jaarlijks een financieel verslag op. Door middel van deze link opent u het verslag van 2020. 
Daarnaast publiceert de vervoerscommissie ook het formulier voor de ANBI-status