Bestuur

De stichting voor christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag in Groningen en Drenthe heeft ervoor gekozen om voor haar twee basisscholen elk een eigen bestuur te vormen. Deze twee lokale besturen vormen samen het hele bestuur van de stichting. 
In Groningen bestaat het bestuur uit 4 personen. Twee leden vormen het Dagelijks bestuur. Zij houden frequent contact met de directeur over de dagelijkse gang van zaken binnen de school. In overleg met de directeur formuleren zij de kaders voor het onderwijs op 'de Zaaier'. De directeur legt verantwoording af van zijn beleid aan deze bestuursleden. 
Daarnaast zijn er ook twee leden die het toezichthoudend bestuur vormen. Zij houden toezicht op het gevoerde beleid door de beide DB-leden. Enkele keren per jaar hebben zij overleg met dit deel van het bestuur. 

De huidige leden van het DB zijn:
Dhr. M. Gerritsen 
Dhr. W. Prins

De huidige leden van het TB zijn:
Dhr. G. Davidse
Dhr. F. Dekker

De contactgegevens van deze bestuursleden zijn via de directie op te vragen.