Bestuur

Sinds 1 augustus 2022 valt onze christelijke basisschool 'de Zaaier' onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de stichting RONN. (Reformatorisch Onderwijs Noord-Nederland). In deze stichting participeren ook de scholen uit Wouterswoude, Drachten en Hollandscheveld. 
De stichting heeft er voor gekozen om een directeur-bestuurder aan te stellen voor de dagelijke leiding. Per augustus 2022 kon nog geen vaste benoeming worden gedaan en is gekozen voor een interim-bestuurder in de persoon van dhr. D. van Garderen. 
Vanuit de 4 scholen hebben 8 mensen zitting in het toezichthoudend bestuur. Vanuit Groningen zijn dat de voormalig bestuursleden Dhr. M. Gerritsen en Dhr. W. Prins. 
Daarnaast is besloten om per de locatie de godsdienstige en onderwijskundige identiteit te beleggen bij een identiteitsraad. Deze bewaakt de 'colour locale' van de school. In deze raad hebben 3 leden zitting. Voor onze school zijn dat op dit moment dhr. F. Dekker en Ds. M. Krooneman. Er is nog één vacature. 

De contactgegevens van de bovengenoemden zijn via de directie op te vragen.