De medezeggenschapsraad

De MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een inspraakorgaan van de ouders en het personeel voor belangrijke besluiten van het bestuur en de directie. 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding bestaat uit de twee personen.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen:
Oudergeleding:
Mw. Y. Kuiper - Talen
Mw. S. Sneep - Houweling (secretaresse)

Personeelsgeleding:
Mw. A. Groothedde
Dhr. M.J. Wiegman (voorz.)


In 'de Eigenwijzer' zal de MR bekend maken wanneer er vergaderd wordt. Ook zal er via de nieuwsbrief ook steeds een kort verslag gedaan worden van de vergaderingen. 
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De MR van 'de Zaaier' in Groningen vormt samen met de MR van 'de Eben-Haezerschool' te Hollandscheveld een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat ook uit vier personen.

Vanuit beide scholen neemt een ouder deel aan de GMR en vanuit de beide teams een leerkracht. 
De huidige voorzitter van de GMR is dhr. R. Ymker (teamlid Hollandscheveld)