Informatie

vakantierooster 2022-2023

Bijgaand kunt u het vakantierooster 2022-2023 inzien.  Dit is nog onder voorbehoud, omdat de MR nog met dit rooster moet instemmen. Maar verschillende ouders vroegen al naar bepaalde data.   


privacyreglement ‘de Zaaier’

Klik hier voor het privacyreglement van onze school 


Schooltijden 2021-2022

De schooltijden van onze school voor schooljaar 2020-2021 zijn als volgt   tabel schooltijden Dagen Schooltijden Groepen maandag, dinsdag, donderdag 8.45 – 15.00 uur groep 1 t/m 8 woensdag 8.45 – 12.30 uur groep 1Meer lezen...


Schoolgids 2021-2022

klik hier voor de schoolgids


Bijlagenboekje bij de schoolgids

Klik hier voor het bijlagenboekje van de schoolgids


Schoolondersteuningsprofiel

Elke school dient een schoolondersteuningsprofiel te schrijven. Ook wij hebben dit profiel vorig schooljaar herzien en herschreven. Door op deze link te klikken kunt u dit document inzien.