Schoolondersteuningsprofiel

Elke school dient een schoolondersteuningsprofiel te schrijven. Ook wij hebben dit profiel vorig schooljaar herzien en herschreven. Door op deze link te klikken kunt u dit document inzien.