Bericht vacature locatiedirecteur

Met ingang van 1 augustus 2022 ontstaat er een vacature voor locatiedirecteur op onze mooie school in Groningen. Na een periode van 4 jaar interim willen toe naar een nieuwe structurele vervulling van deze vacature. 
Onderstaand de informatie met betrekking tot de vacature. 

* informatie wervingsprocedure
* Profielschets locatiedirecteur