Vervoer

Vervoer 

Stichting voor Christelijke Basisonderwijs op Reformatorische grondslag voor Groningen en omgeving. 

Het RSIN nummer van de stichting is 009607353 

 

Het postadres van de stichting is: 

Aalscholver 1 
9728 XK Groningen 
E-mailadres: huizinga01@gmail.com  
Tel: 050-5421942 

Doelstelling van de stichting: 
Het verzorgen van het leerlingenvervoer van en naar de Reformatorische basisschool “de Zaaier” Dierenriemstraat 2a  
9742 AH Groningen 

De stichting bekostigt de lasten, die het vervoer van de leerlingen van huis naar school, vice-versa met zich meebrengen. 
De lasten worden deels opgebracht door vergoedingen van Gemeenten, doch het overgrote deel komt van bijdragen van de Ouders en door giften van donateurs. 
Voor het hiervoor omschreven doelstelling heeft zij een 3 tal eigen vervoermiddelen in bezit. 
De schoolbusje worden gereden door ouders en vrijwilligers. 
Er zijn geen mensen in loondienst bij de stichting. 

 

Beleid: 
Het beleid van de stichting is erop gericht het vervoer in goede banen te leiden. 
Hiervoor vindt regelmatig overleg plaats met de vrijwilligers. 
Het bestuur vergadert ca 3 keer per jaar. 

 

Het bestuur: 

K.P den Besten (voorzitter) 
T Quaak (secretaris) 
J.F. Huizinga (Penningmeester) 

 

Beloningsbeleid: 
De stichting heeft niemand in loondienst en ook vindt er geen beloning of vergoeding plaats aan de bestuurders. 

 

Activiteiten: 
Dagelijks hebben onze 3 busjes het vervoer geregeld vanuit Ten Boer, Noordhorn, Zuidhorn en Grootegast. naar de Reformatorische basisschool “de Zaaier” in Groningen 

Wij zijn als stichting door God gezegend, dat er tijdens het schooljaar 2016-2017 geen ongelukken hebben plaats gevonden. Ook in het huidige schooljaar 2017-2018 wordt het vervoer door onze stichting geregeld. 

Ook adviseert het bestuur de ouders jaarlijks met het aanvragen van de gemeentelijke vergoedingen en coördineert het samen met de ouders de routes die het meest passende zijn voor de leerlingen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de reistijden.  

 


Copyright 2012 Brin     |    disclaimer