De MR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) vormt een inspraakorgaan van de ouders en het personeel voor belangrijke besluiten van het bestuur. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding bestaat uit de twee personen.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De MR van de Zaaier in Groningen vormt samen met de MR van de Eben-Haezerschool te Hollandscheveld een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat ook uit vier personen.

- Een ouder van de Eben-Haezerschool uit Hollandscheveld (vacature op dit moment)

- Een leerkracht van de Eben-Haezerschool uit Hollanscheveld

- Een ouder van de Zaaier uit  Groningen

- Een leerkracht van de Zaaier uit Groningen (vacature op dit moment)

 

Copyright 2012 Brin     |    disclaimer