Contact    Login    Register

Bibliotheek

Elke vrijdagochtend mogen de kinderen een boek lenen uit de schoolbibliotheek.

Hier staan heel veel leuke boeken in.

Uitleenreglement schoolbibliotheek

1. Zit je in groep 1-2 mag je 1 prentenboek per keer lenen.

2. Zit je in groep 3-6 mag je 2 boeken per keer lenen.

3. Zit je in groep 7-8 mag je 3 boeken per keer lenen.

4. Je mag de boeken maximaal 2 weken thuis hebben.

5. Heb je je boek(en) nog niet uit, dan kun je je boeken verlengen. Dit kun je doen door een briefje in het boek  te doen met daarop geschreven " verlengen" en je naam.

6. Ben je je boeken vergeten, dan mag je nog maximaal 1 boek bijlenen.

   Je mag in groep 3-6 niet meer dan maximaal 3 boeken in je bezit hebben.

   Je mag in groep 7-8 niet meer dan maximaal 4 boeken in je bezit hebben.

7. De boeken die je wilt inleveren kunnen in de daarvoor bestemde doos in je klas worden gedaan.

8. Als je boeken hebt gelezen, mag je ze nooit zomaar terug in de biebkast, want zo kunnen boeken " zoek" raken.

9. Het is de bedoeling dat groep 3 alleen gebruik maakt van A-boeken en groep 4 alleen A- en B-boeken.

    Er zijn voldoende boeken voor beide groepen om of alleen A en of alleen B boeken te lezen

10. Iedere vrijdagmorgen vindt de uitleen van boeken plaats. Dit gebeurt klassikaal aan de hand van een rooster.

11. Ben je een boek kwijt, kan er voor het betreffende boek een vergoeding gevraagd worden.

 

Copyright 2010 Brin     |    disclaimer