Contact    Login    Register

 

Het schoolbestuur

De school valt onder een gezamenlijk bestuur samen met de Eben-Haezer school te Hollandscheveld (Hoogeveen). De bestuursleden zijn ouders van kinderen die op één van beide scholen zitten. Het bestuur is onderverdeeld in een dagelijks bestuur (DB) en een toezichthoudend bestuur (TB). Beide besturen samen vormen het collectieve bestuur (CB). De taken en verantwoordelijkheden worden in lijn met de wettelijke bepalingen binnen het bestuur verdeeld. 

Copyright 2010 Brin     |    disclaimer